Công trình 6

Công trình 6

02. Con đường của riêng bạn

Ở một thị trấn nhỏ, có một vị thương nhân đến mở một trạm xăng, làm ăn phát đạt. Người thứ hai đến, mở một nhà hàng. Người thứ ba đến, mở một siêu thị. Thị trấn này chẳng mấy chốc đã trở nên sầm uất, phồn hoa.

Ở một thị trấn khác, một thương nhân mở một trạm xăng, làm ăn phát đạt. Người thứ hai đến, mở trạm xăng dầu thứ hai. Người thứ ba đến, mở trạm xăng dầu thứ ba. Chuyện làm ăn không phát đạt như họ tưởng.

Ý nghĩa của câu chuyện: Hãy khác biệt, tạo nên con đường của riêng bạn, hãy là người tiên phong trên con đường thành công của bản thân. Đừng cố gắng trên con đường mòn sẵn có của người khác, kết quả đợi bạn sẽ là sự thất bại.

Zalo
Hotline